https://www.inthepicturecommunicatie.nl/uploads/images/headers/In-The-Picture-Crisismanagement-Trainingen-1852x120.jpg

Support- & Communicatieteams

De crisisorganisatie moet gezien worden als het hoogste niveau van aansturing tijdens een crisissituatie. Een crisisteam kan niet optimaal presteren zonder ondersteuning van een support team c.q. inzet van support medewerkers en/of een communicatieteam. Een adequaat team bepaalt het succes of falen van de crisisbeheersing. Specifieke training van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in combinatie met tijd en punctualiteit is van essentieel belang.

Basisworkshop SupportTeam

  • De nadruk ligt vooral op het proces, het testen en eigen maken van de specifieke vaardigheden, omgang met stress, punctualiteit, de tijdsfactor en gedragsomgang.
  • Doelgroep: ondersteundende en/of operationele teams, secretaressen, experts en hun vervangers.
  • Tijd: Ruim dagdeel (3 tot 4 uur).

Informatiefolder Basisworkshop Supportteam

 

 

Basisworkshop Communicatieteam

  • Presteren onder druk, stakeholderssegmentatie, concreet opstellen van berichten aan de medewerkers, de pers, in de sociale en andere media etc.
  • Operationele medewerkers communicatie + vervangers
  • Tijd: 5 tot 6 uur

Informatiefolder Basisworkshop Communicatieteam

 

 

Contact

info@inthepicturecommunicatie.nl
of bel: 0346 - 24 32 10  / 06 - 22 80 76 76