https://www.inthepicturecommunicatie.nl/uploads/images/headers/In-The-Picture-Crisismanagement-Trainingen-1852x120.jpg

Crisiscommunicatie

Sociale media + webcare

  • De nadruk ligt op het strategisch inzetten van sociale media tijdens crisissituaties; pro-actief handelen/posten, het volgen en interpreteren van de geposte berichten en uw effectieve reactie hierop;
  • Doelgroep: Hoofden marketing & communicatie, leden webcareteams, operationele sociale media verantwoordelijken.
  • Tijd: Eén dag (6 tot 8 uur)

Informatiefolder volgt later, voor meer informatie kunt u het beste mailen naar info@inthepicturecommunicatie.nl

 

Omgang met de Pers

  • Wat wil de pers, wat wilt u en hoe zorgt u ervoor dat u (onder druk) uw boodschap beheerst en effectief uitdraagt en overbrengt?
  • Doelgroep: Woordvoerders, voorzitters crisismanagement teams, hoofden marketing & communicatie.
  • Tijd: Eén dag (6 tot 8 uur)

Informatiefolder Omgaan met de Pers

 

 

Family-management

  • Communicatie, opvang en begeleiding familieleden vóór, tijdens en na risicovolle werkzaamheden.
  • Doelgroep: P&O Management, Safety, Health & Environment Management, Security Management.
  • Tijd: Ruim dagdeel (4 uur).

Informatiefolder volgt later, voor meer informatie kunt u het beste mailen naar info@inthepicturecommunicatie.nl

Contact

info@inthepicturecommunicatie.nl
of bel: 0346 - 24 32 10  / 06 - 22 80 76 76