https://www.inthepicturecommunicatie.nl/uploads/images/headers/In-The-Picture-Crisismanagement-Trainingen-1852x120.jpg

Simulaties

EERST SIMU-LEREN

Vooral het simuleren spreekt veelal tot de verbeelding. Uw crisisteam gaat een crisis ontdekken, beleven en ervaren, waarbij de spanning en complexiteit gefaseerd worden opgebouwd. Er wordt specifiek aandacht besteed aan de verschillende fasen van een crisis, de mogelijke valkuilen en de benodigde focus die hoort bij iedere fase.

Een simulatie dient als een leerervaring. De trainingsleiding zal het crisisteam en mogelijke ondersteunende teams coachen tijdens de simulatie en achteraf een duidelijke analyse van de processen geven. Een simulatie moet altijd leiden tot een verbeterplan.

In samenwerking met experts binnen uw organisatie, wordt een zeer realistisch scenario ontwikkeld. Veelal is dit afgestemd op de huidige en/of toekomstige ontwikkelingen binnen uw organisatie en markt, en op de ervaring van het crisisteam en ondersteuning (maturity level).

Daarnaast stelt In the Picture uw organisatie in de gelegenheid om monodisciplinaire en/of multidisciplinaire simulaties te organiseren, waarbij meerdere disciplines als bijvoorbeeld BHV, hoofdkantoor en internationale onderdelen met de eigen teams gelijktijdig aan de simulatie deelnemen.

De door In the Picture ontwikkelde simulaties grenzen nagenoeg aan de werkelijkheid; alle voorkomende facetten zijn tot in detail uitgewerkt, waarbij zelfs sociale media strategisch en inhoudelijk concreet, maar offline kunnen worden ingezet.


GA NAAR ONZE PRODUCTEN

factsheet

Deze informatiefolder is op aanvraag

 

Contact

info@inthepicturecommunicatie.nl
of bel: 0346 - 24 32 10  / 06 - 22 80 76 76

 

AL EENS EEN simulatie BIJ ONS GEVOLGD?

Deel dan uw ervaring via de social share buttons.