https://www.inthepicturecommunicatie.nl/uploads/images/headers/In-The-Picture-Crisismanagement-Header-Producten.jpg

HULPMIDDELEN BIJ HET SUCCESVOL BEHEERSEN VAN EEN CRISIS

Succesvol crisismanagement vereist het optimum van uw organisatie en communicatie. Er is geen ruimte voor inefficiency en andere vormen van tijdsverspilling.

Het draait niet alleen om communicatie van de organisatie, maar vooral om de organisatie van de communicatie.

Die laatste vormt, verrassend genoeg, de succesfactor; greep houden op de situatie begint met greep houden op de communicatie.

In the Picture biedt een serie, in de praktijk beproefde producten en diensten  voor het succesvol beheersen van een crisis:

PROCES- EN MEDIAsupport

CrisismanagementKAART

BE AWARE OF

CRISISMANAGEMENTPLAN MAKEN

EVALUATIE VAN CRISIS, DE LEERCURVE