https://www.inthepicturecommunicatie.nl/uploads/images/headers/In-The-Picture-Crisismanagement-Header-Producten.jpg

Proces- en Mediasupport

Inzet externe Procesbegeleider

Vooral tijdens een crisissituatie is het van cruciaal belang het hoofd ‘koel’ te houden en emoties en andere verstorende (zoals bedrijfspolitieke) aspecten niet de overhand te laten krijgen. 

Bijstand van een professionele, externe procesbegeleider in uw crisisteam verzekert u van structuur en helderheid in het crisisoverleg. Dit zorgt voor optimale werking van het beheersingsproces. Het crisisteam kan zich immers volledig richten op de inhoud wat uiteindelijk leidt tot het succesvol managen van de crisis. 

In the Picture levert op afroep procesbegeleiders, die ondersteunen in het crisisbeheersingsproces.


Inzet externe (Social) Media specialist(en)

Social media zijn niet meer weg te denken. Bij crises weten medewerkers en omstanders/burgers via deze kanalen de weg naar informatie steeds sneller te vinden.

Meer en meer zijn deze sociale media leidend in de beeldvorming, het gebeurt regelmatig dat het nieuws hier ‘ontploft’. Dit heeft soms vergaande gevolgen voor de reputaties van organisaties en/of bestuurders. Het monitoren van de (sociale) media tijdens een crisis is van essentieel belang; wat wordt er over uw organisatie geschreven? Soms gaan feiten en (on)waarheden met u aan de haal… Gaat u proactief of reactief te werk met social media? Offensief of defensief?


"It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. If you think about that, you’ll do things differently.” ~ Warren Buffet

 

Het is zaak om (sociale) media strategisch in te zetten, mede om reputatieschade zoveel mogelijk te beperken. Juist bij die strategische inzet van met name de sociale media, is veel kennis en creativiteit vereist.

In the Picture levert op afroep (social) mediaspecialisten, die ondersteunen in het strategisch, snel en adequaat inzetten van diverse (sociale) media in crisissituaties. Daarnaast beschikt In the Picture over experts op het gebied van woordvoering en omgang met de pers.

 

GA NAAR ONZE CRISISMANAGEMENTKAART

factS

Onze ervaren procesbegeleiders en (social) mediaspecialisten staan voor u klaar en kunnen binnen een afgesproken tijd uw crisisteam fysiek of telefonisch komen versterken.

 

Contact

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@inthepicturecommunicatie.nl
of bel: 0346 - 24 32 10  / 06 - 22 80 76 76