https://www.inthepicturecommunicatie.nl/uploads/images/headers/In-The-Picture-Crisismanagement-CMP-Crisismanagementplan.png

Crisismanagementplan maken

samenwerking om een perfect proces in kaart te brengen

Crisismanagement is een strategisch managementproces dat aanvangt ruim vóórdat een crisissituatie zich voor doet en aanhoudt nadat de crisissituatie onder controle is.

Crisismanagement is het totale pakket aan activiteiten, inspanningen en voorzieningen gericht op het voorbereiden op crises, deze waar mogelijk te voorkomen en in geval van een crisis de gevolgen te beheersen.

 

"Next week there can’t be a crisis. My schedule is already full.” ~ Henry Kissinger while Secretary of State

 

In een crisismanagementplan (CMP) worden de processen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de crisisorganisatie beschreven, die wordt opgestart als zich een crisis voordoet. De crisisorganisatie moet gezien worden als het hoogste niveau van aansturing tijdens een crisissituatie. Naast de opstart beschrijft het per crisisfase de verschillende procedures en aandachtsgebieden. Het procesplan beschrijft hoe uw organisatie bij een crisis of een dreigende crisis moet handelen om nadelige gevolgen te voorkomen, te beperken of te bestrijden.

Naast (proces)beschrijvingen, crisisprocedures, contact- en bereikbaarheidsgegevens, wordt veelal een aantal specifieke checklisten en werkformulieren opgenomen.

Wilt u de mogelijkheden van een crisismanagementplan bespreken? Neem dan contact met ons op.

 

 

GA NAAR EVALUATIE VAN EEN CRISIS

EEN CRISISPLAN OP MAAT GEMAAKT

Stuur ons een e-mail via info@inthepicturecommunicatie.nl
of bel 0346 - 24 32 10 / 06 228 076 76 voor de ontwikkeling van een crisismanagementplan (CMP) op maat.