https://www.inthepicturecommunicatie.nl/uploads/images/headers/In-The-Picture-Crisismanagement-Risicobewustzijn-header-1852x120.png

Risicobewustzijn

Een subtiel spel tussen ratio en emotie!

Risicobewustzijn (Awareness) en embedding zijn veel gehoorde woorden binnen de vakgebieden Risk Management, Security en Business Continuity Management. Mooie woorden, waar in de praktijk naar onze mening helaas veelal aanmerkelijk te weinig concrete inhoud aan wordt gegeven.

Risicobewustzijn ervaren wij regelmatig als een ondergeschoven kindje binnen het gehele spectrum van risico- en crisisbeheersing. En dat, terwijl goed ingebed risicobewustzijn in onze optiek, een eerste voorwaarde dient te zijn bij het ontwikkelen en/of uitbouwen van een crisisorganisatie. Bewustzijn, en van daaruit structureel draagvlak bij medewerkers, is vanaf het eerste moment van cruciaal belang. Immers is goed ingebed risicobewustzijn bij alle medewerkers één van de beste en zeker ook goedkoopste maatregelen om crises te voorkomen cq een incident niet tot een crisis te laten leiden. Daarbij is het creëren van effectief risicobewustzijn een ingewikkeld psychologisch en structureel communicatieproces, waarbij ratio en emotie een subtiel spel met elkaar spelen.

Risicobewustzijn is een staat van zijn hebben waarin je genoeg besef hebt van de risico’s en gevaren in de (directe) omgeving.

  • Besef en herkennen van risico’s
  • Kans van risico in schatten
  • Impact van risico inschalen
  • Gevolgen van risico overzien
  • Objectief dialoog / discussie aangaan

Wij ontwikkelen samen met organisaties risicobewustzijn-campagnes vanuit onze gedachtengoed:

  • Ontdekken = Houding bekijken en bewustwording van aangenomen houding
  • Beleven = Kennis vergaren en daardoor een andere ervaringswereld verkrijgen van eventuele risico's
  • Ervaren = Gedragsverandering doormaken

Door toepassing van deze methodiek is concrete gedragsverandering haalbaar geworden.

Wilt u voor uw bedrijf een bewustwordingscampagne, speciaal gericht op risico's?
Neem dan contact met ons op via info@inthepicturecommunicatie.nl of bel 0346 - 24 32 10 / 06 - 22 80 76 76