https://www.inthepicturecommunicatie.nl/uploads/images/headers/In-The-Picture-Crisismanagement-Blog-1852x120.jpg

Blog

Wij van In the Picture delen graag onze mening, standpunt of opinie. Onze trainers staan erom bekend dat ze geen blad voor de mond nemen, geen roze wolken voorschotelen en zeggen waar het op staat. Tenslotte wordt u tijdens een crisis ook niet gespaard.

En omdat wij graag onze mening verkondigen, onszelf best wel op de zeepkist durven te vertonen, pennen we ook wel eens wat van die gedachten op papier. Hieronder een bloemlezing. Zonder auteurscorrecties dus  like, share of voedt ons gerust!


Bij vele organisaties waar ik in het kader van crisisbeheersing kom, stel ik geregeld de vraag: hoe staat het met het risicobewustzijn? Te vaak hoor ik vervolgens dezelfde soort antwoorden: dat dit nog een probleem is, of dat men hier nog mee aan de slag moet. Ook veelvoorkomend is het antwoord dat hier geen budget voor vrijgemaakt is, c.q. hier niet beschikbaar voor is gesteld.

<<  <  Pagina 3 van 3