https://www.inthepicturecommunicatie.nl/uploads/images/headers/In-The-Picture-Crisismanagement-Blog-1852x120.jpg

Blog

Krokodillentranen

Hebben we al jaren bij Esso een tijger in onze tank gestopt, liggen bij Amerikaanse wetenschappers nu krokodillen onder vuur. Op hun tomeloze jacht naar alternatieven voor fossiele brandstoffen, hebben onderzoekers van de Universiteit van Louisiana een nóg groenere oplossing voor biobrandstof ontwikkeld: alligatorvet. Ziet u het al voor u: ‘Mijn leasebakkie rijdt het lekkerst op La Coste loodvrij!’

Alternatieve bronnen
Het oliepeil in het vet van krokodillen is van dezelfde hoogte als dat van sojabonen. In Louisiana is men al langere tijd op zoek naar een alternatieve bron voor benzinebestanddelen om sojabonen te vervangen. Die concurreren immers met akkerbouwgrond in dienst van voedselvoorziening. Nu wordt in de VS jaarlijks zo’n 7 miljoen kilo alligatorvet gedumpt op de stortplaats of verbrand in het crematorium voor aangereden (huis)dieren.

Toenemende grondstofschaarste
De moerasrijke staten Louisiana en Florida beschikken over een populatie van ruim 1 miljoen krokodillen. Een deel daarvan wordt gehouden op boerderijen, waar ze uiteindelijk geslacht worden voor hun vlees (diervoeder) en huid (schoenen en tassen). De enige andere plek ter wereld waar grote wilde populaties leven is China, ook een land met sterk toenemende grondstoffenschaarste.

Rollen omgedraaid
‘Aan het gas’, was mijn eerste en wellicht enige juiste reactie, toen ik dit las. En als ik in de krokodillenleren schoenen stond van deze schepsels zou ik het daar volmondig mee eens zijn! Na minstens 84 miljoen jaar evolutie verdwijn je gewoonweg in de mechanische ingewanden van een Chevrolet Impala, Ford Mustang of Hyundai Pony. Dan zijn de rollen inmiddels toch wel erg omgedraaid! Dat er schaarste aan grondstoffen ontstaat en op termijn een crisis op dit vlak welhaast onafwendbaar lijkt is een méér dan serieuze dreiging. Maar moet hier dan ook een van onze alleroudste diersoorten het loodje voor leggen?

Maak figuurlijk niet letterlijk
Beste lezer, laat duidelijk zijn: ik heb niets met krokodillen, maar zal aan de andere kant ook nooit hun huid op Italiaanse snit om mijn voeten strikken. Zo hoop ik ook nooit hun vet te moeten laten verbranden in het motorblok van mijn dieseltje. Dat we al jaren figuurlijk een tijger in onze tank gestopt hebben, was te danken aan de vrolijke creativiteit van een Amerikaans reclamebureau. Maar laten we niet verder gaan dan dat! Ik acht de wetenschap in staat om met meer diervriendelijke oplossingen te komen, want anders houd ik vooral ook mijn hart vast voor het toekomstig lot van de ... olifant!