https://www.inthepicturecommunicatie.nl/uploads/images/headers/In-The-Picture-Crisismanagement-Blog-1852x120.jpg

Blog

Het nieuwe werken en Business Continuity Management

Ik was door de Business Continuity Academy gevraagd om afgelopen donderdag een voordracht te houden over de invloed van Het Nieuwe Werken (HNW) op Business Continuity Management (BCM). Ruim 50 deelnemers hadden zich voor deze thema- en netwerkbijeenkomst, die gehouden werd in het Recovery Center van HP in Gouda, ingeschreven.

Appeltje-eitje
Vanuit mijn communicatie- en organisatieachtergrond houd ik me, naast crisismanagement en -communicatie, al jaren bezig met nieuwe werkvormen en andere wijzen van werken en organiseren. Dus, appeltje-eitje, dacht de organisatie toen ze mij hiervoor benaderden. Toch bekroop mij enige twijfel toen ik bij de voorbereiding van deze inleiding de deelnemerslijst onder ogen kreeg. Louter BCM-zwaargewichten zouden mijn toehoorders zijn. Om deze méér dan een uur te gaan ‘entertainen’ leek een spannende uitdaging.

Oorverdovend stil
Veel interactie is de wijze waarop je zo’n verhaal dan levendig maakt. Zo liet ik het publiek, na een korte inleiding over HNW, risico’s benoemen die aan deze ‘nieuwe’ werkvorm kleven. Dit leidde tot een niet onaanzienlijke lijst van risico’s, die tevens een grote impact op de continuïteit van de organisatie hebben. Toen ik vervolgens de logische vraag stelde of men binnen zijn/haar organisatie hier wel eens wat over hoorde ... bleef het oorverdovend stil! Nee dus!

Bevestiging
Het bevestigde mijn mening dat het HNW ons door de strot wordt gedrukt, het veelal erg eenzijdig wordt belicht en de grote animators er een persoonlijk belang bij hebben. Het bevestigde mij ook dat mijn BCM-vakbroeders eens uit de grauwe schaduw moeten treden. De tijden van navelstaren en het primair concentreren op ICT en Disaster Recovery moeten we eens achter ons laten! Ik pleit hier al jaren voor en met de onder meer door mijzelf twee jaar geleden opgerichte Vakgroep BCM timmeren we hard aan de weg. Een Nieuwe Weg! Als BCM tot doel heeft de continuïteit van het bedrijfsproces en het voortbestaan van de organisatie te waarborgen, dient het juist voorop te lopen bij ontwikkelingen als HNW.

Het Nieuwe BCM
Ben ik tegen HNW? Nee, zeker niet. Vind ik het een hype? Ja, in ieder geval wel de kreet. HNW is helemaal niet nieuw! Maar liefst 45% van de werkende Nederlanders werkt al flexibel en technisch zijn allerlei nieuwe werkvormen prima mogelijk. Dat is goed en moet ook! We krijgen te maken met een nieuwe generatie die ook heel anders tegen werk aankijkt. Maar juist die mens is de onberekenbare factor. Onder meer risicobewustzijn dient een van de speerpunten van HNW te zijn. Dient in het kader van continuïteit topprioriteit bij het management te zijn. BCM-ers, laat je zien en horen! HNW schept unieke kansen voor ... Het Nieuwe BCM!