https://www.inthepicturecommunicatie.nl/uploads/images/headers/In-The-Picture-Crisismanagement-Blog-1852x120.jpg

Blog

De macht van de bedrijfscultuur

De directie van het inmiddels failliete Chemie-Pack in Moerdijk weet er inmiddels alles van. Een van hun medewerkers probeerde op 5 januari een vastgevroren membraanpomp te ontdooien met een gasbrander. Een restpartij brandbaar xyleen vatte daarbij vlam en de gevolgen staan nog vers in ons geheugen ‘gebrand’. Niet de betreffende medewerker werd voor de rechter gedaagd, maar wél de directie. Volgens het OM negeerde en minachtte Chemie-Pack de veiligheidsvoorschriften. Wat de medewerker deed, paste binnen de bedrijfscultuur. Voor die situatie zijn de leidinggevenden verantwoordelijk. Uitspraak voorjaar 2012.

Maken en breken
Hiermee wordt eenvoudig het verband tussen de bedrijfscultuur en (reputatie)schade gelegd. Een goed voorbeeld van hoe belangrijk de bedrijfscultuur voor een organisatie is. De cultuur maakt en breekt een organisatie en is de verantwoordelijkheid van het management. En zeker binnen organisaties als Chemie-Pack hoort risicobewustzijn zodanig te zijn belegd en tussen ieders oren te zitten, dat het een belangrijk onderdeel van de bedrijfscultuur vormt.

Loyaliteit
Juist vanwege de huidige economische en maatschappelijke ontwikkelingen (denk daarbij bijvoorbeeld aan zaken als vergrijzing, toenemende krapte op de arbeidsmarkt, wensen en eisen nieuwe generatie e.d.) gaat de cultuur van de organisatie een steeds grotere rol spelen. Hierbij wil ik mij in dit blog beperken tot de interne cultuur. Steeds meer worden specifieke eisen gesteld aan organisaties en vooral aan de stijl van leidinggeven. Loyaliteit van werknemers (richting de organisatie) én werkgevers (richting de werknemers) dient een expliciete doelstelling te zijn.

Naar elkaar toe groeien
Om dit te realiseren dienen management en medewerkers steeds dichter naar elkaar toe te groeien en op basis daarvan zo veel mogelijk tegemoet te komen aan beider verwachtingspatronen. Door verbetering van het arbeidsklimaat zal verbetering van de mentaliteit ontstaan en dit in combinatie met een verbetering van de communicatiestromen, leidt tot verbetering van het resultaat van de organisatie en vanzelfsprekend ook van de bedrijfscultuur. Ja, ik weet het, een helse opgave als je vanuit bezuinigingsoogpunt net afscheid moet nemen van tig medewerkers. Juist dán wordt gerichte aandacht aan de bedrijfscultuur nóg belangrijker. Een van mijn stokpaardjes: bellen mag altijd!

Reputatiemanagement
Reputatieschade is veelal het gevolg van onvoldoende aandacht aan de bedrijfscultuur. En het feit dat de omvang van dit soort schade veelal niet te becijferen valt, vereist actief en professioneel in- en extern reputatiemanagement. De cultuur van je organisatie is tevens je allergrootste ‘asset’. Indien je hier goed mee omgaat, is het vóór, tijdens en ná een crisis tevens je meest betrouwbare vriend.

Werk er bewust aan en wees er zuinig op!