https://www.inthepicturecommunicatie.nl/uploads/images/headers/In-The-Picture-Crisismanagement-Blog-1852x120.jpg

Blog

Je schrikt je de pestpokken

Michiel Kuethe is crisismanager & -coach en schrijft regelmatig over zijn vak; dit keer een blog over een uitstekend initiatief, waarbij een inschattingsfout tot turbulente gevolgen leidde! 

-------------------------

Een prima initiatief, echter lijkt de impact en het belang van uiterst zorgvuldige communicatie onderschat! 

Het Alfa-college in Hoogeveen beoogde, naast de jaarlijkse ontruimingsoefening in het kader van BHV, medio juni een crisisoefening rond een school-shooting na te bootsen. Vanuit de eigen opleiding Openbare Orde en Veiligheid hadden MBO-studenten in samenwerking met de politie de oefening voorbereid. Juist omdat het de eerste keer was, dat een ‘school-shooting incident’ waarheidsgetrouw werd nagebootst, werden zowel de studenten, hun ouders als de medewerkers op voorhand via een brief door de regio-directeur geïnformeerd. En toen sloeg de vlam in de pan! 

Dit is geen Amerika 

Zowel leerlingen, als ouders reageerde woedend: “Een bezopen idee is dit. Je zaait hiermee onnodig angst onder scholieren”, aldus een boze ouder. “Leerlingen kunnen zich de pestpokken schrikken”, vult een andere ouder aan. Dit mag écht niet doorgaan, stellen meerdere ouders resoluut: “Scholieren gaan straks in doodsangst leven, omdat ze zich realiseren dat dit zo maar kan gebeuren! En dat, terwijl de kans in ons land heel klein is”. “Dit is geen Amerika”, haakt een andere ouder hierop in. En ook organisaties als School en Veiligheid, de Algemene Onderwijsbond en Ouders & Onderwijs stonden niet te dansen. 

Het wemelde blauw die dag 

De oefening werd tot nader orde uitgesteld. Ik had te doen met regio-directeur Jan Berend van der Wijk. Volledig terecht, is de school zich kennelijk wèl bewust van dit gevaar; proficiat! Nee, dit is geen Amerika waar in de afgelopen drie jaar niet minder dan ‘80 school-shootings’ plaatsvonden. Echter hoe dichtbij ligt Luik, waar in eind mei nog een aanslag op een school plaatsvond. In Nederland is een toename van dreiging op dit gebied heel reëel. Het is nog maar enkele jaren geleden, dat tientallen scholen in Leiden de deuren hebben gesloten vanwege een dreigement via de sociale media. Nog geen drie jaar geleden was ik zelf direct betrokken bij een zeer serieus dreigement bij een vooraanstaande Universiteit. Het wemelde blauw die dag! 

Slachtofferhulp 

Willen wij de kop in de grond steken om niet te kunnen zien, dat het aantal steekincidenten door al dan niet verwarde mensen ook hier substantieel toeneemt? Kom lieve studenten en ouders uit Hoogeveen en omgeving, wees trots dat het Alfa-college bij de tijd is, anticipeert op situaties die zo maar kunnen gebeuren. Voor de oefening waren zelfs medewerkers van slachtofferhulp ingezet, waar leerlingen na afloop zo nodig terecht konden. Alles was in goed overleg met de Politie Noord Nederland voorbereid! 

Multifunctioneel 

Zo’n simulatie is in deze tijd juist zeer op z’n plaats en multifunctioneel. Immers is zo’n oefening niet alleen nuttig voor de hulpdiensten, maar vooral voor het trainen en zien functioneren van het Crisis Management Team van de school en - indien nodig - haar docenten. Bovendien is er in deze tijd niets mis mee, dat de scholieren in enige mate bekend met en bewust worden van de procedures zonder dat dit direct angst inboezemt. Daar zijn prima oplossingen voor! 

Valkuil 

Ik zou onderwijsinstellingen juist willen stimuleren het voorbeeld van het Alfa-college te volgen, door jaarlijks c.q. minstens tweejaarlijks wat tijd en budget vrij te maken voor een professionele crisisoefening. Hoe goed functioneert uw crisisorganisatie (los van de BHV) en wat kan er nog verbeterd worden? Sta er bewust bij stil, dat het succesvol beheersen van crises hele specifieke management-skills vereisen, waarbij communicatie (intern en extern) de bindende kracht vormt. En laat juist die (crisis)communicatie veelal de valkuil zijn! 

Oorzaak 

Dan even terug naar de situatie bij het Alfa-college; wat schortte er nu aan, waardoor de onrust in zo’n omvang ontstond. Naar mijn mening is er een inschattingsfout gemaakt van de heersende perceptie m.b.t. school-shootings, mede doordat we dat soort gedachten liever willen verdringen i.p.v. accepteren. Eerder en zorgvuldig communiceren met ouders, leerlingen, docenten en instanties in samenwerking met politie, bijvoorbeeld in de vorm van één of twee informatie-inloopavonden zal een helder beeld geven. Duidelijk voelen wat er in de regio leeft en vooral wellicht niet leeft door met elkaar in dialoog te gaan. Dit levert de voedingsbodem op, voor heldere en vruchtbare communicatie en acceptatie, naar de diverse in- en externe doelgroepen! 

Nachtrust 

Nogmaals, ik heb grote bewondering voor het Alfa-college en ik wens directeur van der Wijk, samen met zijn team en collegae veel succes met hun heel gerichte crisistraining. En laten we hopen, dat hun voorbeeld op grote schaal doet volgen! Dan kan welhaast iedere schooldirecteur wat zorgelozer slapen, ….eveneens als de leerlingen, hun ouders en andere betrokkenen!