https://www.inthepicturecommunicatie.nl/uploads/images/headers/In-The-Picture-Crisismanagement-Blog-1852x120.jpg

Blog

Adopteer DIS

Enkele jaren geleden werd ons gevraagd een campagne te ontwikkelen ter verhoging van het risicobewustzijn binnen een grote organisatie. In een van de eerste blogs van dit jaar heb ik reeds aangegeven dat een effectief bewustwordingsprogramma naar mijn mening een uitgebalanceerde mix dient te zijn van positieve emotionele aspecten en rationele argumenten. Dit te ontwikkelen is best een complex proces. Via mijn LinkedIn-account kun je een whitepaper downloaden over de theorie achter dit proces. Dit blog wil ik wijden aan mijn grote vriend Dis, de vrolijke hoofdrolspeler van het awareness-programma ‘Be aware of Dis!’

What the fuck is Dis?
De actie begon met een intranetcampagne van een poster waarop het beeld stond van twee grote ‘pootafdrukken’ in het zand met daarvoor een rond zwart gat. Boven dit beeld stond loeigroot: ‘Be aware of Dis!’ Dit leverde direct al vele reacties en speculaties op. ‘What the fuck is Dis?’ Slimmeriken concludeerden al snel dat Dis iets met een struisvogel te maken moest hebben, die zijn kop in het zand gestoken had. Maar dan nog bleef de vraag: ‘Why Dis?’ Er werd veel om gelachen en over gesproken en dát was precies wat we beoogden; informele communicatie.

‘Dis’aster
Na twee dagen werd duidelijkheid verschaft over de identiteit en geaardheid van Dis. Iedere medewerker ontving een klein boekje met als cover hetzelfde beeld als op de poster. Het boekje bestond uit cartoonesk getekende illustraties van een heel vriendelijke en vrolijke struisvogel, die na zich te hebben voorgesteld (Dis kwam van het woord Disaster), op iedere pagina kort (en serieus) iets vertelde over risicobewustzijn en waarom je jouw kop hiervoor niet in het zand moet steken.

Vogelgriep
Dis is hierna binnen de betreffende organisatie een geheel eigen leven gaan leiden. Dis op intranet, Dis als vaste ‘personage’ in het personeelsmagazine, Dis mousepad, Dis als screensaver en Dis prijsvragen (met als hoofdprijs een reis naar Zuid-Afrika en andere prijzen in de vorm van toegangsbewijzen voor een dagje Artis). De ooit geopperde gedachte om struisvogelbiefstuk op het menu in het bedrijfsrestaurant te zetten, ging wat te ver. En als Dis zich eens niet zo lekker voelde, werd al snel de diagnose vogelgriep gesteld.

Resultaat
Het aantal incidenten c.q. calamiteiten binnen de betreffende organisatie is structureel en substantieel teruggelopen. Met een bescheiden budget werd een uitstekend resultaat behaald en kortgeleden hoorde ik dat het risicobewustzijn nog altijd op een hoog niveau is.

Nieuws is, dat Dis in 2012 terug zal keren om op geheel nieuwe wijze haar ei te leggen! En wel zodanig, dat iedereen het nieuwe Dis-programma kan adopteren.