https://www.inthepicturecommunicatie.nl/uploads/images/headers/In-The-Picture-Crisismanagement-Blog-1852x120.jpg

Blog

Be Aware Of ...

‘Be aware of’ is in 2011 de paraplu geworden waaronder In the Picture een aantal activiteiten samenbrengt. En ook dit (b)LOGBOEKJE valt onder die noemer. De naam is al enkele jaren geleden ontstaan bij het ontwikkelen van een bewustwordingsprogramma. Wat op stal staat, is niet altijd oud en versleten; reden voor ons om hier nieuw leven in te blazen en het in de komende jaren tot een onlosmakelijk deel van onze organisatie te maken. Vlak na de zomer zijn we hiermee begonnen in de vorm van een digitaal klantspecifiek informatiebulletin, dat een succesvolle introductie kende. 

Reason why
Wat ons tegenstond, was dat je een evaluatie van een crisissimulatie merendeels van tevoren al kunt maken. Doordat de oefenfrequentie relatief laag is (hooguit 1x per jaar) en er altijd wel nieuwe leden in een crisis- of incidententeam komen, wordt de uitkomst voorspelbaar. Men valt dan immers steeds in dezelfde crisisbeheersingsvalkuilen als het jaar daarvoor en het team realiseert een relatief lage groei van het volwassenheidsniveau.

Een geheel nieuwe benadering
Om dit te voorkomen verscheen in september de eerste editie van ‘Be aware of’. Een op de klant geschreven en kleurrijk opgemaakt digitaal informatiebulletin, waarin op laagdrempelige, zelfs humoristische en vooral praktische wijze de belangrijkste tips & tricks m.b.t. het gehele crisisbeheersingsproces uiteen werden gezet. ‘Be aware of’ werd tien dagen vóór de trainingsdatum naar alle betrokkenen gemaild. Los van de aangereikte handvatten om succesvol een crisis te beheersen, werd ook al een tipje van het scenario opgelicht. Dit leverde direct informele communicatie op; de leden gingen er al met elkaar over praten en speculeren. De oefening ging dus al tien dagen vóór de geplande datum ‘leven’.

Fraaie resultaten
De resultaten waren verrassend. Doordat de kennis voor meer ervaren leden werd opgefrist en voor nieuwe leden werd aangereikt, kon men in de oefening deze kennis direct toepassen. Hierdoor kwam men dus ook aanzienlijk beter door de oefening heen; werden de basisfouten niet meer gemaakt, waardoor het enthousiasme steeg. Tijdens een evaluatiebijeenkomst ca. drie weken na de oefening werden door het team in overleg met de trainer zes tot maximaal acht aandachtspunten geformuleerd. Deze werden met allerlei fotomateriaal van de oefening vastgelegd in de tweede editie van ‘Be aware of’. Tevens verschijnen door het jaar heen per klant nog twee extra edities met de nieuwste ontwikkelingen, recente dreigingen e.d. om het vakgebied ‘levend’ te houden en het risico-bewustzijn te stimuleren.

‘Be aware of’ is een dusdanig succes dat bijna al onze opdrachtgevers er inmiddels gebruik van maken of gaan maken en we zijn best trots op dit unieke concept! En ... dit is pas het begin!