https://www.inthepicturecommunicatie.nl/uploads/images/headers/In-The-Picture-Crisismanagement-Blog-1852x120.jpg

Blog

Corporate Risk Responsibility, People, Perception, Profit

"Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid zijn bezig met een onstuitbare opmars in het bedrijfsleven. De ervaring leert, dat hoe integraler een bedrijf met de P’s van People, Planet en Profit aan de slag gaat, hoe beter de resultaten zijn", aldus Willem Lageweg, directeur MVO Nederland, in een bijlage over Corporate Social Responsibility. 

Dit alles lezend bouw ik al snel het bruggetje naar Corporate ‘Risk’ Responsibility, waarbij ik in het onderschrift de P van Planet vervang door Perception. Lees vanuit deze invalshoek nu nog eens de eerste alinea, ... dan staat er precies hetzelfde!

Ondergeschoven kindje
Binnen een organisatie zou iedereen zich bewust moeten zijn van de risico’s die het dagelijkse werk met zich meebrengt. Alle medewerkers zouden die perceptie, waarneming of gewaarwording, helder voor ogen moeten hebben. Vooral zij zijn verantwoordelijk voor de algehele veiligheid. Is dat binnen de meeste organisaties het geval? Ik durf dat te betwijfelen! Risicobewustzijn blijft veelal een onder-geschoven kindje. Is dat de medewerkers aan te rekenen? Ook dát betwijfel ik!

Te weinig aandacht
Risk awareness is een managementverantwoordelijkheid, die uitgerold en ingebed dient te worden tot in de kleinste kieren van de organisatie. Waarom? Omdat ik ervan overtuigd ben dat dit de beste en tevens goedkoopste wijze is om incidenten en crises te voorkomen. Je kunt alle technische hulpmiddelen van de wereld inzetten, toch blijft er maar één onberekenbare en onvoorspelbare factor: de mens! En opvallend genoeg, wordt juist aan de risicoperceptie van deze ‘mens’ weinig aandacht besteed. Wat zeg ik: ... te weinig aandacht besteed!

Betere resultaten
Als het anno nu om maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat, als het om duurzaamheid gaat, geloof ik ook heilig in Corporate Risk Responsibility. Als de gehele organisatie gevoed wordt met risicobewustzijn en dit een belangrijk onderdeel vormt van het beleid, zal ook de P van Profit daar zijn voordeel mee doen, om over een extra P van Productivity maar te zwijgen. En hoe integraler een bedrijf met de P’s van People, Perception en Profit aan de slag gaat, hoe beter de resultaten zijn!

Organisatiebrede verantwoordelijkheid
Binnen de Arbowetgeving wordt aandacht besteed aan veilig werken en een veilige werkomgeving. Toch blijft dit veelal beperkt tot het individu, terwijl het mij juist gaat om het collectief. Collectief en integraal risicobewustzijn vereist gesprekken over risico’s, campagnes over bewustzijn, testen enz. De verantwoordelijkheid voor risico’s treft immers alle medewerkers van een organisatie. Maak er dan ook een organisatiebrede verantwoordelijkheid van!

Corporate Risk Responsibility, dan ben je pas duurzaam, verantwoord en innovatief bezig! En ... wordt de P van Planet daar ook niet beter van?