https://www.inthepicturecommunicatie.nl/uploads/images/headers/In-The-Picture-Crisismanagement-Blog-1852x120.jpg

Blog

Eerst leren, dan simu-leren

Wat wij vooral leuk vinden, is het delen van kennis. Zo hoefde ik er ook niet lang over na te denken, toen ik door de Business Continuity Academy in Woerden gevraagd werd de opleiding Certified Crisis Management Professional te ontwikkelen en te geven. Deze opleiding vind al een aantal jaar plaats en meer dan ooit wordt het mij telkens duidelijk dat leren vooraf gaat aan effectief simu-leren!

Modules
De opleiding Certified Crisis Management Professional bestaat uit de module Crisis Management (drie lesdagen) en de module Crisis Communicatie (eveneens drie lesdagen). Over beide modules wordt een examen afgenomen. Tot slot worden de kandidaten op de zevende lesdag ‘onderworpen’ aan een crisissimulatie.

Variëteit
Vier cursisten hadden zich voor deze nieuwe opleiding ingeschreven. Enthousiaste en gedreven kandidaten uit totaal verschillende organisaties en disciplines. Was Crisis Management voor hen een onontgonnen terrein? Allerminst! Een Hoofd BHV van een groot internationaal chemisch bedrijf, die daarnaast ook nog eens brandweerman bij de vrijwillige brandweer is, een Security Officer van de afdeling Security & Safety Services bij een Europese luchtvaartorganisatie en wat te denken van een ervaren parttime communicatieadviseur van het Nationaal Crisis Centrum?

Team
Ik zie ze nog binnenkomen; wat schuchter, afwachtend en behoedzaam aftastend. De eerste lesdag wat voorzichtig manoeuvrerend tussen de mogelijke krachtenvelden en karakters. Toch was het ijs al snel gebroken. Sterker, er ontstond een fantastische chemie binnen de groep. Nu werden ze daar ook wel toe gedwongen, door de grote hoeveelheid oefeningen die ze naast de theoriesessies moesten doen. Hierbij leerde men elkaar echt kennen en kwamen ieders sterkten en zwakten soms pijnlijk duidelijk aan het licht. Maar vooral was er respect voor elkaar en steeds meer uitwisseling van kennis en ervaring. De groep werd een team!

Top prestatie
En toen kwam de dag van de crisissimulatie. Het team kende elkaar inmiddels door en door en hadden op basis van hun competenties en karakters spontaan zelf al een logische rolverdeling gemaakt. Zeker voor zo’n relatief klein ‘Crisisteam’, dat niet bestond uit collega’s, hadden we absoluut niet het meest eenvoudige scenario ontwikkeld. Maar zowel in de regie, als bij mij als oefenleiding vielen de monden open. Dit ‘gelegenheidsteam’ presteerde welhaast beter, dan wij ooit bij onze opdrachtgevers meemaken. Alle aangeleerde stappen in het Crisisbeheersingsproces werden moeiteloos genomen en alle middelen werden optimaal ingezet!

Moraal
Crisis Management is een vak. En weer werd het bewijs van één van mijn stokpaardjes geleverd: ‘leren gaat vooraf aan effectief simu-leren!’ Hanteert u binnen uw organisatie ook deze volgorde?

Op 24 september gaan we weer van start. Kijk op www.businesscontinuityacademy.nl en schrijf nu in.