https://www.inthepicturecommunicatie.nl/uploads/images/headers/In-The-Picture-Crisismanagement-Blog-1852x120.jpg

Blog

Bij vele organisaties waar ik in het kader van crisisbeheersing kom, stel ik geregeld de vraag: hoe staat het met het risicobewustzijn? Te vaak hoor ik vervolgens dezelfde soort antwoorden: dat dit nog een probleem is, of dat men hier nog mee aan de slag moet. Ook veelvoorkomend is het antwoord dat hier geen budget voor vrijgemaakt is, c.q. hier niet beschikbaar voor is gesteld.

<<  <  Pagina 7 van 7