https://www.inthepicturecommunicatie.nl/uploads/images/headers/In-The-Picture-Crisismanagement-Blog-1852x120.jpg

Blog

Het Alfa-college in Hoogeveen beoogde, naast de jaarlijkse ontruimingsoefening in het kader van BHV, medio juni een crisisoefening rond een school-shooting na te bootsen. Vanuit de eigen opleiding Openbare Orde en Veiligheid hadden MBO-studenten in samenwerking met de politie de oefening voorbereid. Juist omdat het de eerste keer was, dat een ‘school-shooting incident’ waarheidsgetrouw werd nagebootst, werden zowel de studenten, hun ouders als de medewerkers op voorhand via een brief door de regio-directeur geïnformeerd. En toen sloeg de vlam in de pan! 

In de post-bachelor Crisis & Social Media zijn we door middel van Discoursanalyse dieper ingegaan op gedrag op social media. Welke woorden gebruiken mensen om op te roepen tot mobilisatie of om geruchtvorming te laten ontstaan of in stand te houden? Voor deze cursus moest ik een kort blog schrijven met een casus.

Op wat een inspirerende en boeiende dag kunnen wij terugkijken naar aanleiding van de crisiscommunicatie-workshop die Nici Marx gisteren voor een aantal opdrachtgevers en relaties van In the Picture heeft gegeven.

In de afgelopen drie maanden hebben we een succesvol project afgerond met een van onze opdrachtgevers, het UWV. Voor ons was dit een uniek project, omdat we niet alleen het UWV trainde, maar ook hun 2 belangrijkste leveranciers, IBM en KPN. Lees hieronder het artikel wat er in de interne krant van het UWV is geschreven over dit succesvolle traject.

Echt gebeurd vandaag! Zijn we met ons team bij één van onze opdrachtgevers in Amsterdam een training aan het geven op de 23e verdieping van hun Hoofdkantoor, gebeurd er het volgende...

Pagina 1 van 7  >  >>